Rekordi po novim kategorijama važeći od novembra 2018

Ažurirano četvrtak, 01 Juli 2021 11:32 Autor Nedim četvrtak, 29 Novembar 2018 10:23

Ispis

Rekordi Bosne i Hercegovine


Nakon promjene kategorija, od 01.11.2018. prestali su važiti stari rekordi
Rekordi po novim kategorijama su određeni na slijedeći način:
Rekordi u konkurenciji U12 se i dalje ne evidentiraju
U muškoj konkurenciji su rekordi određeni prema najboljim rezultatima u 2018, 2019. i 2020. godini
Nedostajuće kategrije su dobijene interpolacijom
U konkurenciji žena, kao i u konkurenciji osoba sa invaliditetom i studenti  su evidentirani rekordi u kategorijama koje su bile zastupljene, u ostalim kategorijama su rekordi "na čekanju" do prvog takmičenja na kojem će date kategorije biti zastupljene.
Veterani su dati zbirno za zastupljene kategorije.

Umirovljeni rekordi, bivši, po starim kategorijama.

Aktualni rekordi na dan 01.07.2021.